Stichting Victoriepompenlogo Stichting Victorie pompen  kaart Stichting Victoriepompenkaart Stichting Victoriepompenkaart Stichting Victoriepompen
Projecten                                                                        Togo

Togo

Het land Togo ligt ten oosten van Ghana.
Het heeft hetzelfde klimaat.
Ook in zuidelijk Togo is er die erge vochtige warmte.
Maar mooi groen is het er altijd.
De hoofdstad is Lomé.

Kpalimé

Honderdtwintig kilometer ten noorde van Lomé ligt tussen de heuvels het mooie stadje Kpalimé.
In de regio ervan alleen al zijn zeker duizend open waterputten.
In de plaats Kpalimé worden touwpompen vervaardigd in het zelfstandige bedrijf van Paulin en Raymond Tatrabor.

In deze stad, en enkele omliggende dorpen, is waterleiding. Maar meestal zijn de bewoners voor water aangewezen op het gebruik van waterputten.
Net als in andere stadjes en dorpen behoort een waterput toe aan een familie of huisjesverhuurder.
Ook heeft de gemeentelijke en provinciale overheid op verschillende locaties een waterput beschikbaar voor de bevolking.
Met een betonnen deksel en een touwpomp op de waterput is reeds voor veel inwoners van Kpalimé en dorpen de levensomstandigheid verbeterd.
De gegevens en locaties van de waterputten worden aangereikt door de gezondheidszorg, door kerken, gemeentelijke instanties en hospitaal.

Morétan

Dit belangrijke dorp ligt in een groot gebied in het Centrale Plateau.
Het heeft een belangrijke functie. Er is een kliniek en de gezondheidszorg is er gevestigd. Nergens is waterleiding of elektriciteit.
In 2005 brak in dit gebied cholera uit. We konden toen vijftig touwpompen beschikbaar stellen.
De touwpompmonteurs ontsmetten de waterputten en plaatsten de touwpompen. Binnen korte tijd was de cholera-uitbraak gestopt.
Nog worden in dit choleragevoelige gebied regelmatig touwpompen op de waterputten geplaatst. De mensen worden niet meer ziek van het water uit de put.
Want die is afgesloten en kan het water niet meer verontreinigd worden.
De organisatie van het touwpompen plaatsen is in handen van de gezondheidszorg.
De monteurs gaan dan twee weken naar dit gebied hetwelk bijna tweehonderd kilometer bij de werkplaats vandaan is.

Benin

Benin is een buurland ten oosten van Togo. In Benin is geen touwpompwerkplaats.
In samenwerking met de stichting ‘Le Pont’ worden touwpompen op waterputten in de grensstreek van Benin en Togo geplaatst.
Twee Beninse mannen zijn daartoe opgeleid in de werkplaats van de Tatrabors in Kpalimé in Togo.
Een aantal van de touwpompen voor Benin worden door onze stichting geschonken.


compound Togo
       1996 Kpolimé, Togo.
       Werkplaats           touwpomp lassen
                  2004
                  De werkplaats waar nu de touwpompen
                  worden gemaakt.
touwpomp makers
       1996
       De tweede waterpomp in Kpolimé

© Foto's Jan Mons
waterdrup