Stichting Victoriepompenlogo Stichting Victorie pompen  kaart Stichting Victoriepompenkaart Stichting Victoriepompen
Nieuwsbrieven      2010       2011       2012       2013       2014
                                2015       2016       2017       2018      2019
                                2020


Victoriepompennieuws


Poortugaal, januari 2020Geachte lezer,In ‘Victoriepompennieuws januari 2019’ heeft het bestuur van Stichting Victorie Pompen (SVP) u toegezegd dat af en toe een kort infobulletin op onze website geplaatst zou worden. Tot onze spijt, en begrijpelijk, is daar niets van terecht gekomen. Begrijpelijk, omdat wij er niet aan toe kwamen vanwege het nog vele werk wat er te doen was en er eigenlijk niet zoveel mee te delen was.

Ook stond in die laatste nieuwsbrief dat degenen die ons nog ondersteunden een persoonlijk berichtje zouden ontvangen. Die persoonlijke berichtjes zijn in december jl. verstuurd en voor de website nu alsnog het toegezegde infobulletin. Hierin vertellen wij u over de geplaatste SVP-pompen in 2019 en contacten in Ghana en Togo. Verder nog enige info over SVP in de komende tijd. Eind december 2018 hadden wij 18 SVP-pompen besteld en vooruitbetaald. Begin 2019 zijn van deze pompen er 17 in Ghana en 1 in Togo op waterputten geplaatst. De pomp in Togo is op een mast gemonteerd en vult een hoog opgesteld watervat. Op het vat zijn diverse tappunten aangesloten.


In jaar 2019 hebben we toch nog totaal 32 SVP-pompen kunnen kopen. Hiervan zijn er 5 in Togo, 15 in Midden Ghana en 12 in Zuid Ghana geplaatst. Van alle geplaatste SVP-pompen hebben wij informatie en foto’s ontvangen. Met de in 2019 gekochte SVP-pompen is tegelijk een eind gekomen met het aankopen van SVP-touwpompen in Ghana en Togo. Dit is voor de touwpompbedrijven een pijnlijke ervaring. Ook voor de bevolking, zeker nu het stoppen met aankopen van SVP-pompen werkelijkheid geworden is.

Maar ook voor ons is het moeilijk om de laatste stappen te zetten na bijna vijfentwintig jaren met touwpompen voor West-Afrika bezig te zijn geweest. Het mooie resultaat daarvan is dat er in al die jaren totaal 3.400 SVP-pompen op waterputten geplaatst zijn van mensen die nooit zo een pomp hadden kunnen kopen.


Een ander mooi resultaat is dat er een aantal touwpompbedrijven zijn ontstaan en er nog steeds touwpompen vervaardigd worden. Voor deze bedrijven blijft er naast het maken van nieuwe touwpompen ook werk in het onderhoud van eerder geplaatste pompen. Met wat SVP tot in 2019 heeft kunnen doen heeft ertoe geleid dat de leefomstandigheid van veel mensen is verbeterd dankzij een touwpomp op hun waterput.


In 2020 ontvangen we misschien nog enkele giften. Deze giften zullen in principe besteed worden aan oma Doris en Solomon tenzij anders wordt aangegeven.

Begin 2021 zal de bankrekening van Stichting Victorie Pompen worden opgeheven.

Eind 2021 zal de website van Stichting Victorie Pompen ophouden en zal Stichting Victorie Pompen worden opgeheven.

Het bestuur van Stichting Victorie Pompen dankt u hartelijk voor uw aandacht en bijdrage.
Persoonlijk dank ik u zeer voor alle vertrouwen in mij gesteld bij het werk dat ik heb mogen doen voor behoeftige mensen in West-Afrika.
Dit jaar is het 25 jaar geleden dat ik dit mooie werk mocht beginnen zonder enige kennis of idee te hebben van wat zou komen. God zij dank!

Meer en uitvoerige info kunt u lezen in onze Jaarstukken op website: www.victoriepompen.nl


Wij wensen u alle goeds en gezondheid toe!

Namens Stichting Victorie Pompen, Jan Mons Telefoon: 010 5014214 / 06 40682741
waterdrup