Stichting Victoriepompenlogo Stichting Victorie pompen  kaart Stichting Victoriepompenkaart Stichting Victorie pompenkaart Stichting Victoriepompen
Samenwerking en Links

Stichting Victorie Pompen heeft vanaf haar bestaan, en voordien de privé projecten van Jan Mons, contacten en samenwerking met andere organisaties gehad.
En dat is nog steeds zo, dat blijkt altijd nodig.


NCDO

De NCDO is de Nationaal Commissie voor Internationale samenwerking en Duurzame ontwikkeling.
Het is een orgaan van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking.
Na goedkeuring verstrekt de NCDO subsidie aan ontwikkelingsprojecten.
Onze stichting heeft voor drie touwpompprojecten subsidie ontvangen van de NCDO.
Zij verdubbelen het bedrag hetwelk wij inzamelen, tot een maximum.
Deze touwpompprojecten zijn en worden uitgevoerd in de districten in Noord Ghana.
Wij doen dat in samenwerking met Rural Aid. Rural Aid vraagt bij ons de pompen aan voor subsidieprojecten.
In 2005 werden er honderdvijftig touwpompen geplaatst in het Bongo District.
In 2006 werden in het Bolgatanga en Kassena Nankana District honderd touwpompen geplaatst met subsidie van de NCDO.
In het Kassena Nankana District en Talenesi Nabdam District is een project gesubsidieerd van 200 touwpompen. Begin 2010 is dit project gereed. www.ncdo.nl

Rural Aid

In Noord Ghana hebben we een goede samenwerking met Rural Aid.
Rural Aid is een organisatie die voor de overheid werkt.
Zij weten in de noordelijke provincie al de waterputten te staan.
Meer dan 2500 waterputten in de Upper East Region.
Zij hebben als taak die waterputten te beheren en te zorgen dat de plattelandsbevolking over water kan beschikken.
Rural Aid zou graag zien dat op alle waterputten in hun gebied een touwpomp komt.
Maar het geld daarvoor is er niet.
Dankbaar aanvaarden zij de touwpompen die door de Stichting Victorie Pompen geschonken worden.
Rural Aid geeft de pompenmakers de nodige aanwijzingen waar de pompen moeten komen.
Voor meer informatie over Rural Aid met onze touwpompen
www.wateraid.org/ghana

D’Assainissement et D’Hygiène / Gezondheidszorg

Van deze overheidsorganisatie in Togo, die over water en sanitaire voorzieningen gaat, kwam het verzoek om touwpompen voor de waterputten in een choleragebied. Een touwpomp op een waterput is een effectief middel tegen cholera
Ieder departement in Togo heeft zijn eigen afdeling gezondheidszorg.
Wij hebben contact met hen om gegevens over de waterputten te krijgen.

De Werkgroep OntwikkelingsTechnieken (WOT)

De Werkgroep OntwikkelingsTechnieken van de Universiteit Twente verstrekte aan Jan Mons de basisgegevens voor zijn eerste touwpomp.
Met die gegevens kon hij zijn prototype touwpomp maken en in Togo in het dorpje Agou Nyogbo op een waterput plaatsen.
Nog steeds is er contact met deze werkgroep.
Voor meer informatie over de WOT
www.wot.utwente.nl

PUM

PUM is een stichting met senior-experts die hun kennis en ervaring overdragen aan bedrijven en instellingen in ontwikkelingslanden.
De PUM zond Jan Mons in eerste instantie uit naar Togo en Ghana om zijn kennis van touwpompen over te dragen.
Meer info over PUM
www.pum.nl

Internationale Samenwerking (IS)

Internationale Samenwerking is het magazine van het ministerie van buitenlandse zaken waarin
Jan Mons het artikel over de touwpomp las.
Via de redactie van het blad en de schrijver van het artikel kwam hij uiteindelijk bij de WOT van de Universiteit Twente in Enschede terecht.
IS is een gratis uitgave welke tien keer per jaar verschijnt.
www.isonline.nl
waterput
      Bonga District, Noord Ghana
      Dhr. Chege (Rural Aid) test een pomp

touwpomp
      Bonga District, Noord Ghana
      Tijdens de visite bij een Familiehuis.
touwpomp en vee
      Noord Ghana
      Water voor het vee mbv een touwpomp


© Foto's Jan Mons