Stichting Victoriepompenlogo Stichting Victorie pompen  kaart Stichting Victoriepompenkaart Stichting Victoriepompenkaart Stichting Victoriepompen
Inzamelacties en Donaties

Al tijdens het opzetten van de werkplaatsen werd regelmatig een touwpomp geschonken.
Dat kon alleen als er geld voorhanden was.
Het geld was altijd heel spontaan binnen gekomen en was er fijne medewerking gegeven bij het opzetten van de projecten.
Velen droegen bij en doen dat nog steeds.
Het touwpompproject kreeg bekendheid.
Het touwpompproject spreekt hier heel veel mensen aan en men vindt de opzet en uitvoering ervan een goede zaak.
Dat ervaren wij althans en daarom doen wij ons best daar ook voor.
Vooral omdat er zoveel mensen mee geholpen worden, hun gezondheid en levensomstandigheid er op vooruit gaat.
En het feit dat de pompen lokaal vervaardigd worden is een groot pluspunt.

Toen de touwpompwerkplaatsen goed op gang waren met hun productie, hebben we besloten om jaarlijks een bepaald minimum aantal touwpompen te schenken.
Daar was weer meer geld voor nodig.
We ontvingen regelmatig giften en donaties en kwamen in aanmerking voor subsidie.
In 2005 konden we 255 pompen kopen en laten plaatsen op waterputten van behoeftige mensen in Ghana en Togo.
Een touwpomp kost voor ons nog geen honderd euro, inclusief het plaatsen, zonder transportkosten
Het betonnen deksel moeten de mensen die een pomp krijgen zelf bekostigen.

We hielden we allerlei inzamelacties en gaan daar nog steeds mee door.
Hieronder een uiteenzetting van wat er zoal gedaan wordt om de financiën voor gratis touwpompen voor Ghana en Togo rond te krijgen.

Presentaties en demonstratie

Met onze demonstratie touwpomp staan wij op jaarmarkten, braderieën en festivals.
Wij delen folders uit en informeren over onze projecten en de touwpomp zelf.
Een collectebus staat paraat voor een bijdrage.
Kinderen mogen een emmer volpompen en krijgen een mooie kleurplaat!

Lezingen en presentaties

Wij geven lezingen en presentaties over ons touwpompenproject op scholen, clubs, verenigingen, bedrijven, kerken, jongerengroepen, maatschappelijke en netwerkorganisaties.
Van hen ontvangen we giften en bijeen gebracht geld door diverse acties.

Publiciteit en media

Regelmatig wordt er over ons project in streekbladen een artikel geplaatst.
Dat geeft bekendheid. Ook op de radio is het touwpompproject waarneembaar.
Maar heel belangrijk is het praten er over met mensen die geïnteresseerd zijn of belangstelling hebben, de zogenaamde mond-tot-mondreclame.
Dat gebeurd nogal eens op straat of via de telefoon.
Na een publicatie komen steevast bijdragen op onze girorekening.

Andere activiteiten

Voor onze correspondentie gebruiken we dubbele cartoonachtige kaarten met een afbeelding van een touwpomp er op.
Ze zijn in Togo gemaakt.
Als men deze kaarten leuk vindt zijn ze beschikbaar.
Tegen en kleine vergoeding zijn ze te verkrijgen.

Donaties

Reeds is een aantal mensen en enkele groepen er toe over gegaan om regelmatig een donatie te doen.
Elk bedrag is van harte welkom. Helpt u ons mee om ons goed werk voort te zetten?

Gironummer 9683549
Stichting Victorie Pompen
Poortugaal
      

© Foto's Jan Mons


waterdrup