Stichting Victoriepompenlogo Stichting Victorie pompen  kaart Stichting Victorie pompenkaart Stichting Victoriepompenkaart Stichting Victoriepompen
Geschiedenis   Stichting Victoriepompen
In 1995 werd mij, door een vrouw, uit het West Afrikaanse land Togo, om een pomp gevraagd voor de waterput van haar familie.
Kort daarop las ik een artikel over de touwpomp.
Na het verkrijgen van enige technische gegevens dacht ik zo een pomp te kunnen maken.
Na enig denkwerk en inspanning werden een paar maanden later twee zelfgemaakte touwpompen op waterputten in Togo geplaatst. Eén in het dorp waar de familie van die vrouw woont en één in de hoofdstad Lomé. De gebruikers en ik waren heel enthousiast over die pomp.

Mannen vroegen me om hen te leren touwpompen te maken.
Ik zag werkloze jonge mannen die graag wilden werken.
Ik zag dat zware gedoe van vrouwen en kinderen om water uit soms heel diepe waterputten omhoog te halen.
En ik had het effect van een touwpomp gezien! ‘Men zou op elke waterput in Afrika zo een touwpomp moeten plaatsen’ dacht ik toen.
Dat alles bewoog mij ertoe om een klein project op te gaan zetten. Een project waar, lokaal in Afrika, Afrikaanse mensen zelf touwpompen konden gaan maken en deze gingen verkopen en op waterputten plaatsen.

werkplaats
Die eerste geplaatste touwpompen waren nogal provisorisch.
Een beter ogend en praktisch model werd ontworpen.
Eind 1996 werd in Togo een werkplaats opgezet.
In die werkplaats werd jonge mannen geleerd hoe ze
touwpompen moesten maken en op waterputten plaatsen.
Een tweede en derde touwpompproject volgden in Ghana.
In 1999 kwam in het zuiden, en in 2002 in het noorden, er een werkplaats om touwpompen te maken.
Het tweede touwpompproject kwam in 1999 in Bekwai-Ashanti, in zuidelijk Ghana.
Ook hier een werkplaats opgezet en mensen opgeleid on touwpompen te maken.
Hier werkte Edwin Annan bij zijn vader Moke Annan.
Na twee jaar ervaring ging hij terug naar zijn geboortestad Bolgatanga in Noord.
Dit was zijn wens.
In 2002 zijn we in Bolgatanga ons derde project gaan opzetten.
Dat is uitgegroeid tot een klein bedrijf met acht werknemers.
In 2006 maakte ze ruim 250 touwpompen.touwpomp Ondanks de lage aanschafprijs van een touwpomp kan het overgrote deel van de bevolking zich toch geen touwpomp veroorloven.
Er is amper geld voor de nodige levensbehoeften, zoals het dagelijks eten en kleding.
Af en toe werd een touwpomp geschonken.
Maar de behoefte aan touwpompen op de duizenden open waterputten is groot.
Om een bepaald aantal touwpompen per jaar te kunnen schenken is geld nodig.
Een mogelijkheid om permanent geld in te zamelen is met een stichting. Stichting Victorie Pompen werd opgericht.
Waarom de naam Victorie Pompen?
De eerste zelfgemaakte touwpomp was eenvoudig, degelijk, goedkoop en effectief.
Dit waren kenmerken van de Victorie-schepen uit de tweede wereld oorlog.
Met deze touwpomp kan heel wat overwonnen worden en kreeg de naam “Victorie “pomp.Met een touwpomp op de waterput wordt de gezondheid en de levensomstandigheid van de bevolking verbeterd.
Het water blijft schoon.
Er kan geen vuil en blad meer in de put komen.
Elke put waar een pomp op komt wordt permanent afgesloten met een betonnen deksel.
Het tot stand komen van de touwpompprojecten is te danken aan velen en zegen. Voor elke start was gereedschap, materiaal en geld nodig. Het kwam er !
Particulieren, bedrijven, clubs, verenigingen, kerken en scholen zetten zich in of deden mee en doen nog steeds mee.
Wij zijn, en ik in het bijzonder, een iedere erkentelijk hiervoor.
Wij hopen met uw hulp nog lang door te kunnen gaan met touwpompen te laten plaatsen op waterputten van behoeftige mensen in Ghana en Togo.


Jan Mons
touwpomp maken
      Ghana: Bolgatanga
      De werkplaats
watertank
      Togo
      Een touwpomp voor het vullen van waterreservoirs

vervoer touwpompen


© Foto's Jan Monswaterdrup